Πληροφορίες Κωδικοποίησης

Τα προϊόντα που παρέχουμε είναι αποκλειστικά γνήσιοι και ενήμεροι κωδικοί Philips. Όταν χρησιμοποιείτε το σύνδεσμό μας "Επιλέξτε τον σωστό κωδικό προϊόντος", εισάγετε, στην ιστοσελίδα Philips-PAL, πληροφορίες του οχήματός σας και θα έχετε ως αποτέλεσμα τον κατάλληλο διψήφιο τεχνικό αριθμό (ECE) (π.χ. H1), τον 5-ψήφιο αριθμό τύπου της Philips (π.χ. 12258), καθώς και τη σειρά προϊόντων της Philips (π.χ. BlueVision ultra). Έτσι, o κωδικός τύπου είναι H1 12258BVU. Όποτε παρατηρήσετε γράμματα και ψηφία μετά τον κωδικό τύπου (π.χ. H1 12258BVUSM), τα τελευταία γράμματα αναφέρονται στις πληροφορίες συσκευασίας. Στο παράδειγμά μας, μπορούμε να έχουμε δύο μορφές, οι οποίες είναι H1 12258BVUSM και H1 12258BVUB1 και ερμηνεύονται ως εξής:

B1: συσκευασία με μία λάμπα

C1: συσκευασία με μία λάμπα

SM: συσκευασία με τέσσερις (4) λαμπτήρες. Δύο είναι ο ζητούμενος τύπος σε ζευγάρι και οι άλλες δύο λάμπες είναι στάθμευσης (W5W)

S2: συσκευασία με δύο (2) λαμπτήρες

ΒW: συσκευασία με μία λάμπα

X1: συσκευασία με μία λάμπα

X2: συσκευασία με δύο (2) λαμπτήρες

Για κάθε ερώτηση σχετικά με προϊόν και αναφορά της Philips, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τη φόρμα επικοινωνίας